kort maar krachtig

enneagram aan de keukentafel                 8 mei en 29 mei van 19.30 – 22.00 uur  in Ede

Vanuit de sterke motivatie van enkele mensen start ik een korte maar zeer gerichte workshop enneagram. Ik doe dat gewoon aan huis (dat maakte het makkelijker plannen).
Er zijn nog 2 plaatsen vrij.
Je maakt kennis met het model enneagram en we verdiepen ons in de 9 ego-structuren.
We weten allemaal dat we niet op dezelfde manier denken, voelen, handelen.
Zicht krijgen in HOE anders dat is en hoe dat t.a.v. elkaar en in verschillende situaties werkt is enorm helpend. We leren meer begrijpen, worden milder en gaan meer relativeren (een ingang voor humor).

Om deze avonden effectief en verdiepend te laten zijn, is het raadzaam om vooraf een type interview te laten afnemen.
op internet staan verschillende testen, hierbij richt men zich op vragen naar gedrag in een bepaalde situatie. ik weet niet hoe dat bij jou is, maar mijn antwoord hangt vaak af van de context en van het moment.
Bij een type interview gaan we meer onderzoeken wat maakt dat je denkt, voelt en handelt zoals je doet. Deze drijfveren geven ons meer informatie in vaste patronen dan het gedrag zelf.

Kosten:
Voor € 40,- kun je de 2 avonden volgen
Als jij je inschrijft voor deze 2 avonden krijg je korting op het interview van een uur
Dan betaal je slechts € 50,-.

Let op: er zijn momenteel nog maar 2 plaatsen ter beschikking.