VERDIEPINGSRETRAITE ENNEAGRAM

‘De weg terug vinden naar de essentie’


 van donderdag 26 juli 13.30 uur tot zondag 14.00 uur 2018 in Dominicanenklooster te Huissen

Pelgrims

Vanuit de negen typen van het enneagram gaan we onderzoeken hoe wij vasthouden aan een zelfbeeld en daarmee voorbij gaan aan wie we in essentie zijn.
We gaan kijken hoe we de weg terug kunnen vinden.
Het enneagrammodel kent een psychologische en een spirituele dimensie;
2 kanten van het model die elkaar aanvullen.
Het is helpend om je type te doorzien en compenserende vaardigheden te leren.
Daarmee kunnen we als mens groeien. Door de spiritualiteit er bij te betrekken, naderen we het terrein van transformatie processen. We maken dan gebruik van oude wijsheidstradities en universele wetten.  We zijn gaan geloven dat we ons type zijn, maar zijn uit het oog verloren wie we werkelijk zijn.
Hoe kunnen we de ‘weg terug vinden’? Wat is daar voor nodig?
Daar gaat deze retraite over.
Vanuit een verstillen en ervaren richten wij ons op onze eigen dynamiek en proberen  de illusie van ons zelfbeeld te ontrafelen. Tevens gaan we ontdekken dat elk type ons iets te zeggen heeft, omdat ieder van ons in werkelijkheid  de gehele cirkel van het enneagram omvat.
Vooral de mondelinge traditie van het enneagram wordt in deze dagen benadrukt d.w.z. dat ieder type vanuit zijn eigen beleving een bijdrage levert.

Deze verdiepingsretraite is voor mensen die al eerder hebben kennis gemaakt met het enneagram en enig zicht hebben op hun eigen type-mechanisme.

 Programma:
De eerste middag en avond  frissen we de psychologische kant van het model op
De tweede en derde dag bewegen we naar het spirituele perspectief  waardoor we anders gaan kijken naar onze eigen dynamiek.
De laatste dag kijken we hoe we dit inzicht kunnen verbinden met de concrete werkelijkheid.

Meer informatie en opgeven via website www.kloosterhuissen.nl/p/1318