Zenneagram retraites

‘NEGEN VERSCHILLENDE PADEN DIE UITEINDELIJK LEIDEN NAAR DEZELFDE BRON, DAT IS ZENNEAGRAM’ 

Zenneagram zet meditatie-vormen in als ondersteuning bij het proces van persoonlijke verdieping. De meditaties helpen ons om een overgang te maken van ons drukke bezig zijn naar stilstaan. Het geeft ons de gelegenheid te gaan zien en te gaan ervaren wat we doen.  Vanuit een bewust zijn kunnen we ‘STOP’ leren zeggen en een andere bewuste keuze gaan maken. Dat geeft ruimte en meer vrijheid van leven. 

Het enneagram is een model dat uitgaat van de NEGEN persoonlijkheden, de enneagramtypen genoemd. We hebben alles in ons bereik maar veel mensen herkennen zich in een type meer dan in andere typen. Daar kunnen we naar kijken en onze drijfveer achter ons denken, doen en handelen gaan verstaan.  Het geeft ons inzicht hoe we in onze ‘typische mechanismen’ terecht zijn gekomen. We kunnen compenserende vaardigheden toe-eigenen zodat ons handelingsperspectief vergroot wordt.

Dit noemen we de psychologische kant van het enneagram.

Het enneagram kent ook een spirituele laag. Daarbij gaat het om de persoonlijkheid minder op de voorgrond  te zetten (in enneagramtaal type genoemd) en het ontwikkelen naar essentie We leren het type te ontspannen zodat onze werkelijke gaven zichtbaar worden. Dit proces laat zich niet dwingen maar groeit gestaag van binnenuit.

” Jij mag zijn zoals je bent
om te worden wie je bent
maar nog niet kunt zijn
en je mag het worden
op jouw wijze en op jouw uur”

A.A.A Terruwe