Basiscursus Enneagram

* de eerst volgende basiscursus is op 3 zaterdagmorgen in Ede (data volgen nog)
In deze workshop wordt het principe van het enneagram uitgelegd. Het enneagram is een veel besproken en beschreven model en wordt steeds meer gebruikt daar waar mensen met elkaar van doen hebben; in relaties, in teams, bij mediation en coaching.

‘Had ik maar eerder kennis gemaakt met het enneagram. Ik heb mezelf zoveel beter leren kennen en meer inzicht gekregen waarom andere mensen zo anders zijn. Puzzelstukjes zijn als het ware op zijn plaats gevallen.’

Dit is een veel gehoorde uitspraak van mensen die in aanraking zijn gekomen met het enneagram.

Wat is het enneagram?Types
Het enneagram is een model dat negen persoonlijkheidstypen beschrijft en er vanuit gaat dat ieder mens zich in een van die typen herkent.
We zijn natuurlijk allemaal unieke personen en het is niet zo dat er slechts negen type mensen zijn, maar opvallend is dat er bepaalde,
overeenkomstige mechanismen zijn van waaruit mensen denken, voelen en handelen. Ieder type ziet ‘de werkelijkheid’ door zijn/haar bril.

Het gaat bij enneagram niet om uiterlijk gedrag, maar om de innerlijke motivatie;
waarom doen we zoals we doen, waar gaat de aandacht  automatisch naar toe?
Wat voorbeelden: zo heeft de een de neiging om altijd anderen te willen helpen,
een ander wil kost wat kost de harmonie bewaren en een volgende neigt om steeds alles te willen verbeteren/perfectioneren.
Zo hebben we allemaal onze eigen manieren ontwikkeld om liefde en erkenning te krijgen.

Het enneagram maakt dat we elkaar beter leren verstaan en leidt tot effectiever en efficiënter communiceren en tot meer plezier in de omgang. Je kunt het zien als een richtingwijzer waardoor je handiger met jezelf en met anderen kunt omgaan. In de cursus wordt de theorie van het enneagram behandeld; een onmisbaar onderdeel. Daarnaast gaan we met elkaar in gesprek waardoor de theorie in de verhalen levend wordt. Kortom; interactie is een belangrijk onderdeel van mijn manier van werken.

De basiscursus kan op verschillende manieren aangeboden worden, variërend van enkele dagdelen, twee tot drie of vier dagen al naar gelang men zich meer wil verdiepen. De basis is in ieder geval je eigen type te leren kennen. Daarna kunnen er op maat andere onderwerpen aan de orde komen zoals:

  • Enneagram en communicatie: hoe communiceren de negen typen
  • Enneagram en conflicthantering
  • Enneagram en kernkwadrant
  • Enneagram en teamwork
  • Spanning en ontspanning van het type
  • Wat schuilt er achter het type

In een basiscursus besteden we in ieder geval aandacht aan:

  • Uitleg over het enneagram
  • Ervaringsoefening
  • Tour langs de 9 typen
  • Wat kun je er mee in de praktijk

Enneagram