‘Typisch’ Communiceren

Na de afronding van de basiscursus weet je wellicht welk enneagramtype jij hebt. Met die wetenschap ontstaat mogelijk nieuwsgierigheid naar de acht andere typen van het enneagram.

Bij dit thema ligt het accent op ‘meer idee krijgen van de andere typen en hoe de verschillen tussen de typen uitwerken in de relatie met elkaar’. Het gaat over de communicatie en interactiepatronen tussen de typen.

In het enneagram gaan we uit van negen verschillende communicatiestijlen. Ieder type heeft zo zijn eigen wijze van zenden en ontvangen. In afwisselende werkvormen leren we hoe we effectiever, efficiënter kunnen zijn. Door meer te begrijpen van de onderlingen verschillen van benaderen worden we milder en begripvoller. We luisteren anders, stellen op een andere manier vragen en  begrijpen beter van waaruit iemand inspeelt op de situatie. We gaan meer open staan voor ieders  ‘typische’ eigenschappen . Voor dit onderdeel is het van belang dat je zicht heb op je eigen type en minstens een basiscursus hebt gevolgd.