Enneagram in organisaties

In organisaties ziet men steeds meer het belang van goede afstemming en goed communiceren. Je gaat elkaar beter verstaan, vult elkaar aan en werkt effectiever. Door een persoonlijke benadering wordt de omgeving aangenamer. Een goed werkend team verhoogt de kwaliteit van het werk. Kortom je medewerkers hebben meer plezier in het werk als zij werkelijk gezien worden en het geeft een betere verstandhouding naar elkaar en naar het werk.

Een sleutel tot succes is het vermogen om met anderen te communiceren, hen te inspireren, visie en doelen te delen,  richting te geven en de zaak in het juiste spoor te houden.

In de praktijk blijkt dat communiceren dikwijls moeilijk is, omdat geen rekening wordt gehouden met de verschillende karakterstructuren. Mensen nemen aan dat anderen net zo denken als zij en dat anderen dezelfde motieven, waarden, prioriteiten en reacties hebben. Dit leidt tot misverstanden die kunnen uitlopen naar conflicten.

Inzicht in de verschillende karakterstructuren (enneagramtypen) verbetert de communicatie op alle fronten; in effectiviteit, in doelgerichtheid, in probleemoplossend denken en in plezier hebben met elkaar. Er wordt maximaal gebruik gemaakt van de menselijke diversiteit. Iedereen heeft zijn unieke gaven en inbreng.

Het enneagram helpt managers en hun team op elk niveau te begrijpen dat er negen verschillende communicatiestijlen bestaan, negen manieren van problemen oplossen enzovoort, en dat die allemaal even nuttig en gerechtvaardigd zijn. Elk type heeft het nodige bij te dragen aan een evenwichtige, goed functionerende werkomgeving.

Als we de persoonlijkheidstypen begrijpen, kunnen we de taal van de ander beter verstaan en daar op afstemmen; een taal die sterk kan verschillen van de onze.

Het enneagram kan op maat gebracht worden zodat dit het meeste rendement oplevert. Dit kan variëren van een workshop van een paar uur tot een training die enkele dagen in beslag neemt met eventueel vervolg trainingen.