Welkom bij Zenneagram

Het enneagram is een concreet en geaard model dat via psychologische kennis een ingang biedt om iets te verstaan van de spirituele weg van de mens.

Het enneagram is een geometrische figuur met 9 punten. Elk punt staat voor een structuur van de persoonlijkheid. Ergens op de cirkel van de negen punten herkennen wij onszelf. Daarmee wordt helder gemaakt HOE wij van elkaar verschillen in denken, voelen en handelen door onze onderliggende motivaties te leren zien. Het doorzien van onze eigen mechanismes helpt onze zelfkennis te vergroten, anderen te begrijpen en geeft ons mogelijkheden om uit niet werkende, vaste patronen te stappen.
Het enneagram is een groei model met vele lagen.

Meditatie-vormen helpen ons bij dit inzichtproces vandaar de naam ZENNEAGRAM.